Inlägg märkta ‘lagar’

SJ och olaga frihetsberövande

2013-03-06 kl. 19:44:44

Det finns två bakgrunder till det här inlägget. Den första är mitt intresse för lagar och regler. Jag fascineras av dem och funderar ibland på hur de kan tolkas och tillämpas. Är en lag skriven för att täcka en viss situation? Skulle den kunna tillämpas i en helt annan situation som den ursprungligen inte var tänkt för? Finns det situationer gemene man inte anser brottsliga men som en lag, genom en viss tolkning, gör brottslig?

Den andra bakgrunden är att en sort-of-bekant skrev ett inlägg om hur hen blev sittande en längre stund på ett tåg eftersom SJ vägrade att släppa av passagerarna.[1]

När jag läste det inlägget hade jag för mig jag någon gång hört begreppet ”Olovligt frihetsberövande”. Eftersom jag var på stående fot utan möjlighet till någon djupare research skickade jag bara iväg en undran om hur detta begrepp fungerar. Mina funderingar var

  • Vad betyder termen?
  • Hur ser kraven för termen ut? När är det man bryter mot den?
  • Kunde SJ anses ha förhindrat sina passagerare från att röra sig fritt och således gjort sig skyldiga till ett lagbrott?

Lite senare, när jag hade bättre Internet-tillgång visade det sig först och främst att jag använt fel begrepp. ”Olaga frihetsberövande” var den benämning jag tänkte på.

Enligt vårt kära Wikipedia kännetecknas begreppet, fritt citerat, av att man spärrar in någon utan att ha stöd för det i lagen,[2] alternativt ”hindrar någon från att att förflytta sig utanför ett rum eller ett annat relativt starkt begränsat område”[3]. Min lekmannamässiga bedömning säger att Brottsbalk (1962:700) 4 kap. 2§[4] är den relevanta lag som skulle kunna vara tillämpbar i SJ-fallet. Utifrån den lagen skulle jag tolka situationen som att SJ berövat sina passagerare friheten utan att ha fog för det och således gjort sig skyldiga till olaga frihetsberövande.

Det här är som sagt mina lekmannamässiga spekulationer i hur lagen skulle kunna tolkas och tillämpas. Det vore intressant att få en fackmans syn på saken. :-)

Noter och referenser

1. Den exakta orsaken känner jag inte till. Grinig personal? SJ försöker undanhålla passagerarna från att ta ett annat tåg? Problem med dörrmekaniken? Jag vet inte.
2. Olaga frihetsberövande – Wikipedia
3. Frihetsberövande i Sverige – Wikipedia
4. Brottsbalk (1962:700) 4 kap. 2§ – Lagbevakning med Notisum och Rättsnätet

Tankar om FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

2011-09-14 kl. 22:10:40

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna[1][2] (här förkortat DOMR) är enligt mig ett mycket sympatiskt dokument. Jag tycker dock att det finns några missar.

Eleanor Roosevelt med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

Eleanor Roosevelt med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

Till att börja med ger inte DOMR (artikel 16) någon rättighet att ingå likakönade äktenskap. Rätten att ingå äktenskap sker med avseende på ras, nationalitet och religion, inte kön. Man kan dock argumentera att artikel 2 utökar artikel 16 med ett antal "avseenden", däribland kön.

Rätten till att vägra att döda finns inte inskriven i DOMR. Det är alltså fritt för en stat att tvinga sina medborgare att döda andra människor. Exempel: värnplikt[3].

När det gäller inskränkningar av rättigheterna i DOMR slår artikel 29 § 2 fast detta kan göras med basis på fastställd lag, men enbart i syfte att trygga tillbörlig hänsyn till och respekt för andras rättigheter och friheter samt för att tillgodose ett demokratiskt samhälles berättigade krav på moral, allmän ordning och allmän välfärd. Här finns utrymme för tolkningar. Kan dödsstraff existera i ett demokratiskt samhälle? Här skulle det vara bra med en paragraf som säger att dödsstraff och tortyr aldrig får förekomma oavsett lagstiftning.

Finns det något mer än rätten till liv som lagstiftning inte får tulla på? Rätten till frihet är knappast det eftersom vi i så fall inte kan fängsla brottslingar. Hur är det med yttrandefrihet och religionsfrihet? Och när vi pratar om rätten till liv, när börjar DOMR gälla för en människa? Vid födseln? Vid befruktningen? I diskussionen om abort eller inte abort kan det ha betydelse.

Slutligen en liten fundering. Är artiklarna ordnade från viktigast till minst viktig och har man i så fall gjort det konsekvent? Om så är fallet kan man inte motivera en del beteenden med att de föreskrivs i ens religion och att man har religionsfrihet.
Exempel: anta att det flygande spagettimonstret[4] säger att dess troende ska låsa in varje person som talar illa om spagetti i en garderob över helgen. Detta skulle inte vara tillåtet om artiklarna i DOMR är ordnade enligt gällande ordning eftersom artikeln om rätten till frihet kommer före den om rätten till religionsfrihet (artikel 3 respektive 18).

Hur ser du på saken?

Referenser

1. FN:s allmänna förklaring, Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter
2. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna – Wikipedia
3. Värnplikt – Wikipedia
4. The Gospel of the Flying Spaghetti Monster – Wikipedia

EDIT 2012-10-17 19:47: Förtydligar. Uppdaterar formateringen. Lägger till formulering om abort.

Teleoperatörer nobbar IPRED

2009-04-19 kl. 11:12:27

Dagens omnämnande går till flertalet teleoperatörer som nobbar IPRED-lagen. Detta till förmån för tidigare lagar som ska skydda den personliga integriteten.

Jag vill också påminna om att både AllTele och Bahnhof går att ansluta sig till genom stadsnätet Wetternet i Jönköping.

Se även Bredband.

Varför ska det vara så förbannat besvärligt att vara laglig?

2009-02-18 kl. 20:42:44

I meddelandet Ska det vara så förbannat besvärligt att betala för sig? skriver Björn Ulvaeus att

Bakom den sårade oskuldens snyftande ligger en mycket krassare andemening: Det är lättare och billigare att sno än att ladda ner på lagligt sätt.

I detta inlägg tänker jag lägga alla åsikter om huruvida piratkopiering är rätt eller fel åt sidan. Jag hoppas att du som läsare kan göra detsamma.

Det jag tänker ta upp är precis det som Björn Ulvaeus skriver: det är lättare att ladda ner olagligt än vad det är att köpa lagligt. För några år sedan ville jag köpa en låt från iTunes Store. Jag ville vara laglig och låten kostade bara nio kronor vilket var överkomligt. Problemet var att man är tvungen att ha ett kreditkort för att handla i iTunes Store. För att ha ett kreditkort måste man vara myndig vilket jag inte var. Att fråga efter föräldrarnas kortnummer var inget alternativ då de inte är lika säkra på Internets funktionalitet som vi barn är. Jag hade därför följande alternativ:

  1. Vänta två år på att bli myndig, gå till banken och skaffa kreditkort med tillhörande e-kort, registrera ett konto i iTunes Store och långt om länge köpa låten.
  2. Ladda ner  och installera µTorrent, leta rätt på lämplig torrent, ladda ner låten. Klart på fem minuter (långsam uppkoppling).

Vad tror ni att jag gjorde? Posta ditt svar i ett kuvert och märk det med ”Dagens kuggfråga”.

Jag gjorde nämligen båda alternativen. Med facit i hand kan jag konstatera att om musikbranschen ska överleva måste det bli lättare att ladda ner LAGLIGT FÖR ALLA!! Även femårige Per ska kunna betala för sina låtar utan att behöva ta hjälp av någon. Det är inte diskuterbart, fixar inte branschen detta är det tack och adjö.

Det är detta som är problemet: det är svårt att vara laglig men lätt att vara olaglig!

Integritetstänkande vid fel tillfällen

2009-01-29 kl. 14:21:12

I ”Ny Teknik” nr 5/2009 kan man på sida 6 läsa om att Vägverket slopar ett nytt system för hastighetsmätning. Det nya systemet, sträck-ATK, mäter genomsnittshastigheten för bilar som passerar en viss vägsträcka. På så vis kan man fånga in ögontjänarna som kör för fort mellan fartkamerorna. Det skulle medföra att antalet olyckor med döda eller svårt skadade skulle minska kraftigt på dessa sträckor enligt Vägverkets bedömning. Av juridiska skäl måste alla bilförare fotograferas innan de kör in i mätområdet. Kör man lagligt förstörs bilderna direkt.

Personligen tycker jag att det här låter som en bra sak att införa eftersom varje räddat liv betyder oerhört mycket. Dessvärre har Vägverket beslutat sig för att inte införa systemet. Detta eftersom man är rädd för att det ska upplevas som integritetskränkande då alla blir fotograferade även om inte alla bilder sparas. Det är bra att Vägverket tänker på den personliga integriteten men i det här fallet anser jag att fördelen med sparade människoliv väger tyngre.

Det tråkiga är att när vi kommer till system som verkligen borde stoppas, IPRED-lagen till exempel, finns det ingen vilja från myndigheterna att stoppa dessa. IPRED-lagen har konstaterats vara integritetskränkande men det den förhindrar, fildelningen, är långt ifrån lika allvarlig som lemlästade bilåkare! Det går inte att jämföra en död familjemedlem med en minskad inkomst för någon!

Kan vi inte byta plats på Vägverket och IFPI. Världen skulle nog må bättre av färre döda i trafiken och fler skivbolag som gynnar musiken.

Ny trasig dator

2008-10-18 kl. 21:24:56

Igår fick jag så datorn jag beställt och längtat efter. Dessvärre är lagen om alltings jäklighet nästintill en naturlag. När jag och en kamrat hämtade ut paketet med datorn var paketet trasigt, smutsigt, öppnat och vänd på fel sida. Inte bra med så ömtåliga varor som datorer. Väl hemma visade sig mina farhågor vara sanna. Datorn har fått en så kraftig smäll att chassiet (av metall väl att märka!) spräckts. När jag tittar i chassit ligger där flera lösa plastdelar och processorfläkten har lossnat. Med tanke på att datorn vänts runt under transporten har fläkten och plastbitarna kunnat fara runt och skada elektroniken.

När jag beställde datorn beställde jag även montering och testkörning av datorn. När jag tittar efter har Datorbutiken, som jag beställt datorn av, inte installerat ett av grafikkorten. Här blir man lite förbryllad. Jag har ju betalat för att få det kortet installerat! Och hur har datorbutiken kunnat kolla att datorsystemet fungerar när inte alla komponenter är installerade? Och varför har de inte installerat allt när jag betalat dem för att göra det? Utöver det här tillkommer att jag beställt montering för att få garanti på systemet. Om jag öppnar och pillar i datorn försvinner garantin. Hur ska jag då kunna installera grafikkortet utan att garantin försvinner? Om Datorbutiken tycker jag kan installera en del av komponenterna hade de lika gärna kunnat skicka en omonterad dator och inte tagit betalt för att montera delar av den!

Så här är lite feedback till Datorbutiken och Posten.
Posten: datorer och annan elektronik tåler förvisso en hel del men ska ändå behandlas med största varsamhet. Att tappa ett paket med elektronik är mycket dumt och oansvarigt. Elektronik är som en människa, i vissa fall kan den överleva extremt våld men ibland räcker det med hur lite som helst för att det ska gå åt skogen.
Datorbutiken: när en kund betalar för att få en dator monterad ska ni montera ALLA delar. När ni sedan skickar ett paket med en dator eller annan ömtålig elektronik skall paketet märkas med ”Denna sida upp!”- och ”Ömtåligt, hanteras varsamt!”-etiketter.

Att klaga på en trasig dator kan verka småsint ur ett globalt perspektiv med fattigdom, svält och slaveri men det är ingen ursäkt för att företagen som tillverkar och levererar datorn ska få missköta sig.

Ännu mer kritik mot FRA

2008-08-05 kl. 18:08:25

Källan är kanske inte den bästa men följande länk ger större insikt i FRA-frågan enligt mig.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article2779727.ab

Fortfarande kan jag bara se negativa saker med FRA-lagen. Finns det något positivt med den?

FRA-lagen

2008-08-02 kl. 20:55:55

Jag är fortfarande inte riktig säker på vad jag tycker om lagen som ger FRA rätt att avlyssna mina och andra svenskars privata förehavande på Internet. Hittills har jag bara läst negativa utryck om FRA. I kombination med det som sagts av medier och av FRA själv får det mig att fundera på hur säker vår integritet egentligen är. Jag lutar därför åt att tycka illa om lagförslaget. Medan jag funderar får gärna anhängare till lagen skriva kommentarer med argument för varför lagen är bra.

Om jag inte missminner mig påstår Staten att avlyssningen bara ska ske när vissa nyckelord detekteras och/eller att inte vanliga svenska medborgare ska avlyssnas. Men hur långt är steget från det till fullständig avlyssning, sedan censur och tillsist en diktaturstat. Jag tror det är ett långt steg till en diktatur men om vi har tagit ett första steg dit gillar jag inte utvecklingen som vi tagit.

Som tröst kan jag dock citera min historielärare

Det faktum att saken diskuteras är positivt ur en demokratisk synvinkel. I en diktatur skulle diskussionen tystas ner och aldrig förekomma.